زندگی‌ در کوه

روستای انزها و طبیعت اطراف آن

درخت من

 

درختان شگفت انگیز و بومی اُرس در منطقه شکار ممنوع کاوده ـ ۱۰ تیر ۱۳۹۱

 

  طبیعت جای زباله نیست

 

 

درخت من

درخت شادی می آفریند

درخت گرما می دهد

درخت خنک می سازد

درخت خانه می سازد

درخت سم زدایی می کند

درخت هوا برای تنفس می بخشد

درخت گرد و غبار را کاهش می دهد

درخت از گذشته ها می گوید

درخت نماد آبادانی و زندگی پاک است

درخت سنگ را خاک و خاک را بستر زندگی می سازد

درخت خاک را پاک می کند

درخت خاک را غنی می سازد

درخت سایه می بخشد

درخت پالایش می کند

درخت غذا می دهد

درخت میوه می دهد

درخت جان می بخشد

درخت پناه می دهد

درخت سقف می بخشد

درخت دارو می دهد

درخت شفا می دهد

درخت راه را نشان می دهد

درخت رشد می دهد

درخت هوشمندی است نابغه

درخت تأثیرات منفی گازهای گلخانه ای را کاهش می دهد

درختی۵۰ ساله بیش از ۶ میلیون دلار اکسیژن تولید کرده

درخت پسماندی دارد به نام اکسیژن ، پسماند انسان چیست؟!

درخت جلوی باد و صدای آزاردهنده را می گیرد

درخت خطر سقوط‌ بهمن‌ را کاهش‌ می‌دهد

درخت تشعشعات اضافه را کاهش می‌دهد

درخت آرایش فضای شهری را آرامبخش و ترافیک را قابل تحمل تر می کند

درخت استرس را کاهش می دهد و انسان را صبورتر می سازد

درخت گُل را می آورد

درخت آرامش و صلح به ارمغان می آورد

درخت امنیت می بخشد

درخت زندگی را رنگ آمیزی می کند

درخت جا و مکان می دهد

درخت به زمین استحکام می بخشد

درخت از بوجود آمدن سیل جلوگیری می کند

درخت آلودگی زمین و انسان را کاهش می دهد

درخت از گسترش خشکی و بیابان جلوگیری می کند

درخت باران می آفریند

درخت پیام آور فصلها است

درخت شاهدی است اسرار آمیز

درخت ثروت می بخشد

درخت اسرار تغییر را به ما می آموزد

درخت انسانها را به دور خود جمع می کند

درخت زیبایی می بخشد

درخت خدمتگزاری است بی ادعا

درخت به زمین هویت می بخشد

درخت پرندگان و حیات‌ وحش را جذب و موجب افزایش کیفیت زندگی می گردد

درخت طبیعت را به شهر می‌آورد

درخت اقتدار می دهد

درخت باد را موسیقی می سازد

درخت روح را صیقل می بخشد

درخت آدم را انسان می کند

درخت در خاطرات کُهن ژنهای انسان جای دارد

درخت تمدن می آفریند

درخت زندگی می آفریند

درخت منبع اسرار است

درخت آموزگاری است والا مقام

درخت بزرگواری است مقدس

درخت آینده ما است

درخت ..........

 

  طبیعت جای زباله نیست

 

لینک دائم+