سفر به سرزمین کوههای سرخ

سفر به سرزمین کوههای سرخ

اول اردیبهشت ۱۳۹۳

 

 

 

 

شُکرگزاری از نعمات گرانقدر طبیعت بکر میهن

 

شُکر گزاری نعمات پیرامون ما نه در لغت و واژه ها ونه با دست روبه آسمان بردن ممکن است . شُکر گزاری باید با حرکت و کاری سازنده وعملی گره بخورد . بدین خاطر مدتی است با خود عهد کرده ایم که بعد از یک کوهپیمایی موفق به مناطق بکر طبیعت میهن به عنوان شُکر گزاری یک درخت بکاریم.

 

 

 

چه نیروی اسرار آمیزی در تو نهفته است که اینچنین همه چیز و همه کس را متحول می سازی ؟

 

 

 

سماع آرام جان زندگانیست کسی داند که او را جان جانست

- از مولوی

 

/ 0 نظر / 13 بازدید