دارآباد ـ ۱۵ تیر ۱۳۹۳

دارآباد ـ ۱۵ تیر ۱۳۹۳

تابستان زیبای کوهستان و گرمای زندگی بخش

 

آبخوری

نادیده گرفتن حقآبه صاحبان اصلی کوهستان

سازمان منابع طبیعی با شلنگهای قطور خود آبی که به تمام موجودات کوهستان مطعلق است برای آبیاری درختکاریهای زشت و نابجای خود به ارتفاعات پائین تر میبرد در حالی که بطور طبیعی موجودات ارتفاعات بالاتر به این آب برای ادامه زندگی نیاز دارند .

تیغاله ـ عکس پائین

/ 0 نظر / 11 بازدید