دارآباد ـ ۲۷ تیر ۱۳۹۳

دارآباد ـ ۲۷ تیر ۱۳۹۳

تابستان زیبای کوهستان ـ هوای نیمه ابری

 

 

 

​ کوه ها تنها به عنوان سیماهای فیزیوگرافی که موجودیت جغرافیایی کشور را تضمین می کنند محسوب نمی شو ند بلکه حیات کشور ما به کوه ها وابسته است. برجستگیها و باروهای بلند و کوتاهی که از پیرامون تا عمق بیابان ها٫ این سرزمین را تقطیع می کنند با خود شریان های حیاتی یعنی آب را در دل این سرزمین جاری می سازند ٫ زندگی را با خود به ارمغان می آورند٫ بقای دشت ها٫ جلگه ها و فعالیت های معیشتی مردم را تضمین می کنند٫ تنوع بوم شناختی این سرزمین را رقم می زنند و حتی بیابان های آنرا قابل زیستن می کنند. کوه های ما به عنوان حصارهایی مطمئن در حفظ موجودیت٫ تمدن و فرهنگ کشور همواره نقشی اساسی داشته اند٫ امروزه چشم همگان برای حفظ آخرین بازمانده اجتماعات گیاهی باستانی و انحصاری ما به کوه ها دوخته شده است.

 

ـ هنریک مجنونیان در حفاظت محیط زیست کوهستان

 

 

طبیعت جای زباله نیست

 

 

خورشید ، نور و گرما را می ستائیم

ابر ، باران و برف و چشمه های پاک و زندگی بخش را می ستائیم

کوه ، صخره و سنگ را می ستائیم

درخت ، گل و تمامی گیاهان را می ستائیم

 

 

طبیعت جای زباله نیست

مریم گلی

سنبل بیابانی ـ پائین

میخک شرقی

طبیعت جای زباله نیست

 

 

خفگی و بیماری گیاهان در زیر آسمانی از انبوه آلاینده هوا

بر اثر آلودگی هوا ٫ سبزینه گیاه از بین می رود و باعث می شود٫ برگ گیاه که از مواد مورد نیاز برای درختان و گیاهان را فراهم می کند زرد شود. آلاینده ازن می تواند باعث فتوسنتز٫ کاهش سطح برگ ٫ امکان بهره وری از آب و کاهش گل و میوه در گیاه شود که منجر به کوتاهی قد درختان نیز می شود. بیش از ۷۰ درصد درختان واقع در حاشیه بزرگراههای تهران به دلیل انباشت لایه ها از ذرات زیانبار روی شاخ و برگشان در حالت نیمه خشک قرار دارند. با افزایش آلودگی هوا بتدریج گونه های گیاهی سازگار با اقلیم تهران از پهن برگ به سوزنی برگ تغییر شکل داده اند که خود عامل دیگری برای افزایش آلودگی هوا بوده٫ زیرا توان پالایش هوا به وسیله سوزنی برگها در مقایسه با پهن برگها٫ کمتر است. مهمترین اثر غیر مستقیم آلودگی هوا روی گیاهان از بین رفتن حشرات گرده افشان و در نتیجه کم شدن گرده افشانی گیاه می باشد که مستقیمأ عملکرد را کاهش می دهد.

اقتباس از مجله شکار و طبیعت شماره ۹۶

 

 

طبیعت جای زباله نیست

/ 1 نظر / 11 بازدید
وحید سپنج

عکسها عالی بودند... زنده باد