سفر به سرزمین کوههای سرخ

سفر به سرزمین کوههای سرخ

۳ اَمرداد ۱۳۹۳

 

من اینجا ریشه در خاکم

من اینجا عاشق این خاک از آلودگی پاکم

من اینجا تا نفس باقیست می مانم

من از اینجا چه می خواهم ، نمی دانم؟!

امید روشنائی گر چه در این تیره گیهانیست

من اینجا باز در این دشت خشک تشنه می رانم

من اینجا روزی آخر از دل این خاک با دست تهی

گل بر می افشانم

 

" فریدون مشیری"

 

/ 0 نظر / 15 بازدید