دربند ـ ۶ اردیبهشت ۱۳۹۲

 

از پیدایش تمدن ایران تاکنون هر نسل از ایرانیان برای نسل بعدی خود سرزمین و طبیعتی تقریبا مشابه آن چه خود به ارث برده بود باقی گذاشته است. نسل ما ممکن است اولین نسلی باشد که این سنت با ارزش را زیر پا می گذارد.

 

دربند ـ ۶ اردیبهشت ۱۳۹۲

امروز بعد از ۲۷ سال به دربند رفتم و دربند را در بَندِ رستورانها و ساخت و سازهای زشت و بی رویه دیدم، امیدوارم بقیه کوههای مشرف به تهران همانند دربند تخریب نشود.

 

بدلیل شکل درّه و رودخانه دربند ، شلوغی و نزدیکی پاکوبها به رودخانه و محل تغذیه و لانه سازی زیر آبرو ئکها ، این پرنده در درّه دربند دایره ترس کوچکتری از زیر آبرو ئکهای دارآباد دارد.

/ 0 نظر / 26 بازدید