دارآباد ـ ۳۰ فروردین ۱۳۹۴

دارآباد ـ ۳۰ فروردین ۱۳۹۴

امروز روزی جالب بود و برای اولین بار از زاغ نک زرد عکس گرفتم . البته همیشه خوانده بودم که زاغ نک زرد نه در اینجا بلکه در مناطقی دیگری زندگی می کند و بدلیل همین پیش فرض غلط اصلا انتظار دیدن زاغ نک زرد را نداشتم . آنچه باعث شد از این پرنده عکس بگیرم از این قرار بود. ناگهان یک گروه تقریبا ۲۳ تایی « کلاغ » را دیدم که پروازی غیر معمول و ساکت داشتند . ترتیب پروازشان با زاغ نک سرخ فرق میکرد ، مثل غریبه ها در مکانی نا آشنا با احتیاط و ساکت پرواز و رفتار میکردند. اندازه شان تقریبا اندازه زاغ نک سرخ بود ولی هم با غراب هم با ابلغ فرق میکردند. همین ها شد دلیل برای عکاسی ، هر چند کمی دیر شده بود و بسرعت دور میشدند. بعد از عکاسی و بزرگنمایی تصاویر مطمئن شدم که برای اولین بار از زاغ نک زرد عکس گرفتم.

شانس بعدی که امروز داشتم دیدن زنبق کوهی بود که ـ در طول ده سال اخیر فقط سه بار در این منطقه ـ در زمان به گُل نشستن دیدم.

 

 

 

------

شانس بعدی که امروز داشتم دیدن زنبق کوهی بود که ـ در طول ده سال اخیر فقط سه بار در این منطقه ـ در زمان به گُل نشستن دیدم.

 

------

/ 0 نظر / 16 بازدید