کارا ـ ۲۲ فروردین ۱۳۹۳

بامبو

 

در فرهنگ چین و ژاپن گیاه فوق العاده جالب بامبو سمبل صفاتی مشخص است و حتی فلسفه ایی مرتبط با خود دارد.

جنگل زیبای بامبو درغرب کیوتو – ژاپن

 

Be like the bamboo: 7 lessons from the Japanese forest

 

Bend but don't break. Be flexible yet firmly rooted - Remember: What looks weak is strong - Be always ready - Unleash your power to spring back - Find wisdom in emptiness - Commit to (continuous) growth - Express usefulness through simplicity

منبع : presentationzen.com

 

منبع عکس : فارس نیوز

طبیعت جای زباله نیست

کارا ـ ۲۲ فروردین ۱۳۹۳

ساختمان سازیها در مسیر ، ارتفاعات و اطراف جنگل کارا بسیار زیاد شده . چه کسی به این افراد مجوزتصرف ، خرید و فروش کوهستان و منابع ملی را داده ؟

/ 0 نظر / 10 بازدید