دارآباد ـ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۲

 

دارآباد ـ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۲

 

خانواده اسکینک

 

 

غنچه نسترنهای بسیار معطر که سرمای ۲۵ درجه زیر صفر زمستان در ارتفاع تقریبی ۲۳۰۰ متری را تحمل کرده اند این روزها آماده شکوفه کردن هستند

 

 

بارهنگ هم به گُل نشست

 

 

در نگنجد عشق در گفت و شنید ـــــ عشق دریایی ست قعرش ناپدید

ـ مولانا

 

/ 0 نظر / 7 بازدید