دارآباد ـ ۱ اسفند ۱۳۹۲

در انتظار بهار کوهستان

روزهای کوتاه و شبهای بلند و سرد زمستانی به سرعت روبه پایان است . فصل مهربانی خورشید ، رشد نور و تحول و زنده شدن و زیباترین روزهای سال نزدیک است . بهار ـ فصل اعجاز طبیعی ـ زمان کوتاهی دارد و در این فصل همه چیز به سرعت در حال تغییر است. در این فصل گلهایی با اشکالی اعجاب برانگیز در محدوده های جغرافیایی بسیار محدودی در کوهستان میرویند که تنها دو و یا سه روز عمر میکنند و معلوم نیست این زیباییها را طبیعت به چه موجود اتی هدیه میدهد! شاید سالها بگذرد و ما به کوه برویم اما این گلها را نبینیم ....خلاصه در این فصل تغییرات عظیمی رخ می دهد برخی آشکار و برخی پنهان و برای دیدن این شگفتیها ی اعجاب انگیز باید با چشمانی باز به کوهستان قدم گذاشت.

آداب طبیعت گردی

 

 

دارآباد ـ ۱ اسفند ۱۳۹۲

دراواخر بهمن تنها یک لبخند خورشید چه ها می کند ! « عکس پائین »

بوته گیاه ... در اول اسفند ۱۳۹۲

آلودگی هوا

/ 0 نظر / 7 بازدید