دارآباد ـ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ـ ۱

دارآباد ـ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ـ ۱

 

طبیعت جای زباله نیست

 

«....... هیچ جای تعجب نیست. ما هم مدتهاست روی این موضوع تحقیق می کنیم؛ و ما هم به این نتیجه رسیده ایم که : گیاه دارای حافظه است، می تواند افکار و حالات را درک کند و آن را برای مدتهای طولانی نگهدارد. ما به وسیله شخصی یک گیاه شمعدانی را اذیت کردیم؛ او گیاه را نیشکان گرفت ؛ برگش را برید و له کرد؛ اسید روی آن ریخت ؛ آن را با کبریت سوزاند ، ریشه اش را کند و این کارها را چند روز ادامه داد. در مقابل ، شخص دیگری به همان گیاه توجه کرد؛ خاکش را مرتب کرد؛ به آن آب داد ؛ زیر شاخه های سنگینش قَیم زد؛ بر زخمهایش مرحم گذاشت و روزها این کارها را ادامه داد. وقتی این گیاه به دستگاه وصل شد با نزدیک شدن شخص اول شروع به جیغ زدن کرد. حرکات وحشیانه و تند الکترود آنسان بود که نه فقط حکایت از ناراحتی گیاه ، بلکه ترس و وحشت از حضور آن شخص را نشان می داد ؛ به شدتی که گویی می خواهد از ترس خود را از پنجره به خارج پرتاب کند و یا به مرد شکنجه گر حمله کند. در حضور مرد مهربان گیاه آرامش داشت و دستگاه رسام یک منحنی راحت و آرام روی کاغذ ثبت می کرد.»

ـ کتاب اسرار زندگی گیاهان

تألیف : کریستوفر برد ، پیتر تامپکینز

 

طبیعت جای زباله نیست

 

/ 0 نظر / 6 بازدید