دارآباد ـ ۲ مرداد ۱۳۹۲

 

دارآباد ـ ۲ مرداد ۱۳۹۲

 

تابستان زیبای کوه

 

 

این روزها تهران تابستان زیبا را با دمای بالاتر از چهل درجه تجربه می کند.

 

 

این روزها در گرمای تابستان گل های ختمی و شکر تیغال دو گیاه بسیار زیبا ی کوهستان بیشتر از گیاهان دیگر خودنمائی می کنند.

 

 

 

 

جان منست او هی مزنیدش

آن منست او هی مبریدش

آب منست او نان منست او

مثل ندارد باغ امیدش

باغ و جنانش آب روانش

سرخی سیبش سبزی بیدش

متصلست او معتدلست او

شمع دلست او پیش کشیدش .......

از مولوی

 

 

زنبورخوار

آلودگی دائمی و مرگبار هوای تهران

/ 0 نظر / 7 بازدید