دارآباد ـ ۲۵ اسفند ۱۳۹۲

چهار شنبه سوری و انفجار جاهلیت

 

معمولا با گذشت زمان فرهنگ مردم یک کشور ارتقا ء پیدا می کند ، اما متاسفانه تمام شواهد حاکی بر این است که در بسیاری از زمینه ها فرهنگ ما در چند دهه اخیر نه تنها ارتقاء پیدا نکرده بلکه شدیدا به عقب و دوران جاهلیت برگشته .

 

تنها چند دهه قبل چهار شنبه سوری مراسمی پر شور ، شیرین و بی خطر بوده و با وحشی گریها و تجاوزات به حقوق و آرامش دیگران که متاسفانه امروزه شاهد آن هستیم بسیار متفاوت بوده.

 

 

مراسم چهار شنبه سوری

 

مراسم سنتی ،زیبا و شیرین چهار شنبه سوری را دوباره زنده کنیم.

آنچه امروز شاهد آن هستیم مراسم چهارشنبه سوری نیست ، بلکه یک کَژ رفتاری بیمارگونه اجتماعی است که باید درمان شود.

تنها چند دهه قبل چهار شنبه سوری شبی بوده که دوستان و خانواده ها دورهم جمع می شده اند و با شادی به استقبال سالی جدید می رفته اند. در سنت نه چندان دور ما چهار شنبه سوری مراسمی پر شور ، شیرین و بی خطری بوده و با صدمات جانی و نا امنی بسیار گسترده ناشی از وحشی گریها و تجاوزات به حقوق و آرامش دیگران که متاسفانه امروزه شاهد آن هستیم بسیار متفاوت بوده.

با کمی تلاش و بازیابی فرهنگ فراموش شده خود می توانیم دوباره این مراسم زیبا ،شاد و کهن را زنده کنیم. متاسفانه این تنها چهارشنبه سوری نیست که تخریب شده ، مراسم نوروز کهن هم به برخی عادات زشت و ناپسند آلوده شده است که این موضوع نیاز به بازنگری و بازسازی فرهنگی دارد.

 

طبیعت جای زباله نیست

دارآباد ـ ۲۵ اسفند ۱۳۹۲

بهار نزدیک است

اولین گلهای بهاری کوهستان

 

طبیعت جای زباله نیست

 

جشن در کوهستانهای میهنم

 

خوشا نور و خوشا گرمای خورشید

خوشا سور و خوشا آواز بلبل

خوشا سنگ ، خوشا صخره، خوشا کوه

خوشا رویش، خوشا سبزی ، خوشا گل

خوشا آب و خوشا باران جان بخش

خوشا رنگ و خوشا باد و خوشا برگ

خوشا جشن و خوشا رقص درختان

خوشا سبزی خردادش ،خوشا گرمی مردادش

خوشا شهریور و مهرش که رودش می خروشد عشق

خوشا روشنی آبان ،خوشا نور آذرینش

خوشا یلدای زایش را، خوشا نور فرحبخشش

خوشا اَبر ، خوشا ِمه ، خوشا باد

خوشا سرد و خوشا برف زمستانی

خوشا ....

 طبیعت جای زباله نیست

طبیعت جای زباله نیست

 

خورشید ، نور و گرما را می ستائیم

ابر ، باران و برف و چشمه های پاک و زندگی بخش را می ستائیم

کوه ، صخره و سنگ را می ستائیم

درخت ، گل و تمامی گیاهان را می ستائیم

 

طبیعت جای زباله نیست

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید