درکه ـ کارا ـ ۱۷ خرداد ۱۳۹۳

درکه ـ کارا ـ ۱۷ خرداد۱۳۹۳

 

داستان غم انگیز تصرف غیر قانونی منابع طبیعی ، خرید و فروش ارتفاعات کوهستان و نبود نظارت و کنترل

 

 

تصرف ارتفاعات و ساخت و سازها ادامه دارد

 

طبیعت جای زباله نیست

درکه ـ کارا ـ ۲۳ خرداد ۱۳۹۳

 

شهری سازی محیط کوهستان به معنی نابودی کوهستان است

 

شهری سازی محیط کوهستان از جمله ساخت پناهگاه و جانپناه ، ساخت مسیرهای سنگی و مصنوعی ، ساخت جاده و راه ، ساخت قهوه خانه و کاشت درختان در خطوط هندسی و ....به معنی نابودی اصالت طبیعت و تخریب آرایش طبیعی و زیبای کوهستان است. کوهی که شهری سازی در آن انجام شده اصالت و ارزش اصلی و گرانبهای خود را از دست داده و در واقع این منطقه به حاشیه ای از شهر تبدیل شده و در نتیجه هویت ،خاصیت  و تأثیر و ارزش اولیه و انحصاری خود را از دست داده است.

 

/ 0 نظر / 12 بازدید