دارآباد ـ ۱۲ فروردین ۱۳۹۳

دارآباد ـ ۱۲ فروردین ۱۳۹۳

بهار ـ ۴

 

طبیعت جای زباله نیست

 

درود برتو ای بهار

 

درود برتو ای رستاخیز معجزه آسای خورشید و زمین

درود بر نسیم پر از اسرارت ،

درود بر صفای کوهسارانت ،

درود بر آوای خوش جویبارانت.

 

طبیعت جای زباله نیست

طبیعت جای زباله نیست

 

گلهای وحشی لبخند پر از راز و رمز سیاره زمین هستند.

 

طبیعت جای زباله نیست

/ 0 نظر / 11 بازدید