سفر به سرزمین کوههای سرخ

 

 

خدایا این کشور را از دروغ ، دشمن ، خشکسالی ، خرافات و نادانی در امان دار.

 

طبیعت جای زباله نیست

سفر به سرزمین کوههای سرخ

۱۲ شهریور ۱۳۹۳

 

گر تو را از غیب چشمی بـــاز شد

 با تــــو ذرّات جهان همــــراز شد

نطق آب و نطق خاک و نطق گـــل

هست محسوس حــــواس اهل دل

جـمله ذرات عـالـــــــم در نهان

با تـــــو می گویند روزان و شبـان

مــا سمیعیم و بـــصیریم و خوشیم

 بــــا شما نـــامحرمان ما خامشیم ...

 

مولوی

 

 

ای قوم به حج رفته، کجایید؟کجایید؟

معشوق همین جاست، بیایید! بیایید!

ـ مولانا

 

 

بهترین لحظه های روز و شبم

لحظه های شکفتن سحر است

که سیاهی شکسته پا به گریز

روشنایی گشوده بال و پر است

 

فریدون مشیری

 

/ 1 نظر / 14 بازدید
soheil

salam khubid. man khazande shenas hastam axe mare dovom ke gozashtid male kodom mantaghast?