دارآباد ـ ۲۶ فروردین ۱۳۹۳

دارآباد ـ ۲۶ فروردین ۱۳۹۳

بهار ـ ۸

 

 

طبیعت جای زباله نیست

 

وقتی با دیگران به طبیعت میرویم باید در تمام هدف گذاریها و برنامه ها ی خود حتما حد و مرز و توانائیهای ضعیف ترین فرد را در نظر داشته باشیم .

آداب طبیعت گردی

 

طبیعت جای زباله نیست

طبیعت جای زباله نیست

 

گلهای وحشی لبخند پر از راز و رمز سیاره زمین هستند.

 

طبیعت جای زباله نیست

طبیعت جای زباله نیست

درود برتو ای بهار

 

درود برتو ای رستاخیز معجزه آسای خورشید و زمین

درود بر نسیم پر از اسرارت ،

درود بر نور پاکِ فراوانت،

درود بر صفای کوهسارانت ،

درود بر آوای خوش جویبارانت.

 

طبیعت جای زباله نیست

/ 0 نظر / 10 بازدید