شکار نه ، حمل اسلحه آری

صفحات این تارنما در حال بازسازی است

طبیعت جای زباله نیست

 

دارآباد ـ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳

 

 

گیاه وحشی کوهم نه لاله گُلدان

مرا به بزم خوشیهای خودسرانه مبر

به سردی خشن سنگ خو گرفته دلم

مرا به خانه مبر ، زادگاه من کوه است

ز زیر سنگی ، یک روز سر زدم بیرون

به زیر سنگی ، یک روز می شوم مدفون

ـ فصلنامه کوه

 

 

طبیعت جای زباله نیست

شکار نه ، حمل اسلحه آری

قوانین فعلی درمورد شکار و حمل اسلحه ناقص و غیر منطقی است.

شکار باید در تمام مناطق ایران ممنوع شود . کسانی که با هدف شکار و یا برای تفریح به حیوانات صدمه میزنند باید برحسب تخلف ثابت شده مجازات شوند. اما باید همزمان با این ممنوعیت سراسری حمل اسلحه گرم و سرد در طبیعت چه منطقه مربوطه منطقه حفاظت شده باشد و یا نباشد آزاد باشد. تا زمانی که یک نفر حیوانی را بقصد شکار با سلاح خود نکشته ، آن فرد بیگناه است و صرفا حمل اسلحه با هدف دفاع از خود در مقابل حمله احتمالی حیوانات به عنوان مثال گرگها باید آزاد باشد.

 

طبیعت جای زباله نیست

طبیعت جای زباله نیست

در محاصره گرگ ها

دیگر امیدی به نجات نداشتیم و خودمان را برای مبارزه با گرگ‌ها و کشته و مجروح‌شدن آماده کرده بودیم. این را رضا موسوی عکاس و خبرنگار جوانی می‌گوید که به همراه سه نفر از دوستانش برای عکاسی لحظه به لحظه طلوع خورشید به ارتفاعات قلعه بابک رفته بودند، اما نه‌تنها موفق به عکاسی نشدند که ناخواسته در چندقدمی مرگ قرار گرفتند.

ادامه

 

طبیعت جای زباله نیست

صفحات این تارنما در حال بازسازی است

طبیعت جای زباله نیست

Lack of exercise is a major cause of chronic diseases

Chronic diseases are major killers in the modern era. Physical inactivity is a primary cause of most chronic diseases. The initial third of the article considers: activity and prevention definitions; historical evidence showing physical inactivity is detrimental to health and normal organ functional capacities; cause versus treatment; physical activity and inactivity mechanisms differ; gene-environment interaction (including aerobic training adaptations, personalized medicine, and co-twin physical activity); and specificity of adaptations to type of training.

Next, physical activity/exercise is examined as primary prevention against 35 chronic conditions [accelerated biological aging/premature death, low cardiorespiratory fitness (VO2max), sarcopenia, metabolic syndrome, obesity, insulin resistance, prediabetes, type 2 diabetes, nonalcoholic fatty liver disease, coronary heart disease, peripheral artery disease, hypertension, stroke, congestive heart failure, endothelial dysfunction, arterial dyslipidemia, hemostasis, deep vein thrombosis, cognitive dysfunction, depression and anxiety, osteoporosis, osteoarthritis, balance, bone fracture/falls, rheumatoid arthritis, colon cancer, breast cancer, endometrial cancer, gestational diabetes, pre-eclampsia, polycystic ovary syndrome, erectile dysfunction, pain, diverticulitis, constipation, and gallbladder diseases].

The article ends with consideration of deterioration of risk factors in longer-term sedentary groups; clinical consequences of inactive childhood/adolescence; and public policy. In summary, the body rapidly maladapts to insufficient physical activity, and if continued, results in substantial decreases in both total and quality years of life. Taken together, conclusive evidence exists that physical inactivity is one important cause of most chronic diseases. In addition, physical activity primarily prevents, or delays, chronic diseases, implying that chronic disease need not be an inevitable outcome during life.

© 2012 American Physiological Society. Compr Physiol 2:1143-1211, 2012.

منبع

بیشتر

طبیعت جای زباله نیست

 

همه روز روزه بودن همه شب نماز کردن- همه ساله حج نمودن سفر حجاز کردن

ز مدینه تا به کعبه سروپا برهنه رفتن- دو لب از برای لبیک به وظیفه باز کردن

به مساجد و معابد همه اعتکاف جستن - ز ملاهی و مناهی همه احتراز کردن

شب جمعه ها نخفتن به خدای راز گفتن - ز وجود بی نیازش طلب نیاز کردن

به خدا که هیچکس را ثمر آنقدر نباشد- که به روی نآمیدی در بسته باز کردن

 

ـ شعری از شیخ بهائی

/ 0 نظر / 12 بازدید