دارآباد ـ ۶ مرداد ۱۳۹۲

دارآباد ـ ۶ مرداد۱۳۹۲

 

تابستان زیبای کوهستان

 

 

هر انسانی همانطورکه به نان نیاز دارد به زیبایی نیز نیازمند است . هرانسانی به محلی در طبیعت برای سرگرمی ، دعا و نیایش نیاز دارد ، جایی در طبیعت که نیرو یی خارق العاده به جسم و روح انسان وارد می شود و به او شفا می بخشد.

ـ جان مویر

 

 

گل پونه

آلودگی بصری

/ 0 نظر / 9 بازدید