اولین برف پائیزی

شنبه ۸ مهر ۱۳۹۱ ـ برابر با ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۲ ـ

اولین برف پائیزی بر روی ارتفاعات توچال

 

بارش اولین برف سال تنها یک حادثه عادی و ساده نیست بلکه پدیده ای است شگفت انگیز و جادوئی.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید