دارآباد ـ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳

تکرار یک اشتباه بزرگ

 

در حالی که تعداد درختان موجود در تهران ناکافی و بسیار کمتر از آن است که باید باشد ، شهرداریها به بوته کاریهای بسیار پر هزینه، نامناسب و کم عمر خود ادامه می دهند . گاهی هزینه بوته کاریهای شهرداری در هر متر مربع به چند میلیون تومان می رسد و این در حالی است که کاشت یک نهال که می تواند چندین دهه به سلامتی عمومی شهروندان کمک کند ، تنها چند هزار تومان هزینه بر می دارد.

باید بوته کاری را تا زمانی که دیگر جایی برای درختکاری نباشد متوقف کرد.

 

طبیعت جای زباله نیست

دارآباد ـ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳

بهار ـ۱۲

امروز وضعیت نور اصلا مناسب عکاسی نبود.

 

/ 0 نظر / 11 بازدید